Video: 7 điểm mới về chính sách BHXH, BHYT năm 2020

Video: 7 điểm mới về chính sách BHXH, BHYT năm 2020 17 giờ trước

Năm 2020 không chỉ đánh dấu nhiều thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương, mà các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng có nhiều thay đổi. Cùng điểm lại 7 điểm mới này trong Video dưới đây. 

Video: 7 điểm mới về chính sách BHXH, BHYT năm 2020

Video: 7 điểm mới về chính sách BHXH, BHYT năm 2020 17 giờ trước

Năm 2020 không chỉ đánh dấu nhiều thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương, mà các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng có nhiều thay đổi. Cùng điểm lại 7 điểm mới này trong Video dưới đây. 

Thứ Ba, 12/11/2019 | 02:17 GMT+7