Sắp tới, công chức nhiều địa phương được tăng lương 0,8 lần

Sắp tới, công chức nhiều địa phương được tăng lương 0,8 lần 20/11/2019

Không chỉ thay đổi về cách tính tiền lương, cơ cấu các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị còn quy định mới về chi thu nhập tăng thêm ở nhiều địa phương.

Trốn làm đi nhậu, công chức bị xử lý thế nào?

Trốn làm đi nhậu, công chức bị xử lý thế nào? 10/11/2019

Trên thực tế, tình trạng cán bộ, công chức đi uống rượu, bia trong giờ làm việc không hề hiếm gặp, cho dù đã có những văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng này.

Công chức có được làm giám đốc công ty không?

Công chức có được làm giám đốc công ty không? 12/11/2019

Công chức là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Vậy công chức có được làm giám đốc doanh nghiệp không?

4 thay đổi trong đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2019

4 thay đổi trong đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2019 21/11/2019

Nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên hằng năm, mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21.

Thứ Sáu, 22/11/2019 | 11:48 GMT+7