Từ 01/01/2021, sẽ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Từ 01/01/2021, sẽ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ 31/10/2019

Hiện nay, kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, song, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ từ ngày 01/01/2021 tại dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi năm 2019.

Bắt buộc cập nhật mã ngành mới khi thay đổi đăng ký kinh doanh?

Bắt buộc cập nhật mã ngành mới khi thay đổi đăng ký kinh doanh? 07/11/2019

Kể từ ngày 20/8/2018, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới chính thức được áp dụng. Vậy, doanh nghiệp có bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới khi thay đổi đăng ký kinh doanh không?

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu?

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu? 30/10/2019

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp nhưng để đảm bảo tính ổn định của thị trường pháp luật quy định thời gian tối đa doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh.

Thứ Ba, 12/11/2019 | 03:52 GMT+7