Tăng giảm cỡ chữ:

Ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. Riêng doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ đến mức tối đa.

Hỗ trợ tư vấn đến 3 triệu đồng/năm

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, mức hỗ trợ không vượt quá 03 triệu đồng một năm.

Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ chỉ được giảm tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm; doanh nghiệp vừa được giảm 10% giá trị hợp đồng tư vấn, không quá 10 triệu đồng một năm.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn

Để được hỗ trợ, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ. Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn giữa doanh nghiệp và tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Cũng theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định dựa trên các tiêu chí:

- Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

- Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. 

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: doanh nghiệp siêu nhỏ