Tăng giảm cỡ chữ:

Tổng hợp mức lương tối thiểu vùng qua các năm

Lương tối thiểu vùng được hiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong nhiều năm qua, mức lương tối thiểu vùng đã dần được điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dưới đây, LuatVietnam sẽ tổng hợp mức lương tối thiểu vùng qua các năm, tính từ thời điểm năm 2009.
 

Thời điểm

Mức lương

(đồng/tháng)

Căn cứ pháp lý

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

 

Năm 2009

800.000

740.000

690.000

650.000

Nghị định 110/2008/NĐ-CP

Năm 2010

980.000

880.000

810.000

730.000

Nghị định
97/2009/NĐ-CP

Năm 2011

1.350.000

1.200.000

1.050.000

830.000

Nghị định
108/2010/NĐ-CP

Năm 2012

2.000.000

1.780.000

1.550.000

1.400.000

Nghị định
70/2011/NĐ-CP

Năm 2013

2.350.000

2.100.000

1.800.000

1.650.000

Nghị định
103/2012/NĐ-CP

Năm 2014

2.700.000

2.400.000

2.100.000

1.900.000

Nghị định
182/2013/NĐ-CP

Năm 2015

3.100.000

2.750.000

2.400.000

2.150.000

Nghị định
103/2014/NĐ-CP

Năm 2016

3.500.000

3.100.000

2.700.000

2.400.000

Nghị định
122/2015/NĐ-CP

Năm 2017

3.750.000

3.320.000

2.900.000

2.580.000

Nghị định
153/2016/NĐ-CP

Năm 2018

3.980.000

3.530.000

3.090.000

2.760.000

Nghị định 141/2017/NĐ-CP

Năm 2019

(dự kiến)

4.180.000 đồng

3.710.000

3.250.000

2.920.000

Dự thảo Nghị định


Xem thêm:

Tổng hợp mức lương cơ sở qua các năm

Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng khác nhau như thế nào?
 

LuatVietnam 


 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: lương tối thiểu vùng Chính sách tiền lương