Tăng giảm font chữ:

Tiêu chuẩn để trở thành giáo sư, phó giáo sư

(LuatVietnam) Theo quy định hiện hành, để trở thành phó giáo sư, giáo sư, ứng viên phải có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên, sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho chuyên môn, giao tiếp được bằng tiếng Anh…

Năm 2017 là năm số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến. Theo công bố của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, có hơn 1.226 giáo sư và phó giáo sư mới được phong năm 2017, trong khi năm 2016 chỉ có 703 người và năm 2015, con số này chỉ là 522 người.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về chất lượng của các giáo sư, phó giáo sư, đồng thời cũng có ý kiến cho rằng số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng vọt trong năm 2017 là không bình thường, thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như “đợt vét” trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư…

Tại Công văn 1418/VPCP-KGVX ngày 08/02/2018, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát lại chất lượng giáo sư, phó giáo sư. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước phải nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng và báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/02/2018.

Cùng LuatVietnam điểm lại những quy định về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 20/2012/QĐ-TTg.

Tiêu chuẩn chung của giáo sư, phó giáo sư

- Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục

- Có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên; có chuyên ngành được đào tạo phù hợp với ngành chuyên môn của chức danh giáo sư, phó giáo sư đăng ký xét

- Có ít nhất 50% số công trình khoa học quy đổi từ các bài báo khoa học và 25% số công trình khoa học quy đổi được thực hiện trong 03 năm cuối tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ

- Có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ dưới dạng một công trình khoa học tổng quan được viết như một bài báo khoa học

- Sử dụng thành thạo 01 ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh.
 

Tiêu chuẩn chung của các giáo sư, phó giáo sư là giao tiếp được bằng tiếng Anh

Tiêu chuẩn của phó giáo sư

-  Đã có ít nhất 06 năm thâm niên làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên

- Hướng dẫn chính ít nhất 02 học viên cao học để bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn (chính hoặc phụ) một nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

- Chủ trì ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Tiêu chuẩn của giáo sư

-  Đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ đủ 3 năm trở lên

- Hướng dẫn chính ít nhất hai nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

- Biên soạn sách sử dụng trong đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận chức danh giáo sư. Sách phải được xuất bản, nộp lưu chiểu trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

-  Chủ trì ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Cuối năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã đưa ra Dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư, thay thế cho Quyết định 174/2008/QĐ-TTg và Quyết định 20/2012/QĐ-TTg nêu trên. Dự thảo cho thấy tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được quy định chặt chẽ hơn. Khi văn bản này được chính thức ban hành, LuatVietnam sẽ cập nhật nhanh nhất đến quý khách hàng.

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: giáo sư