Tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết

Theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương thì:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết (Ảnh internet)

Như vậy, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ như sau:

Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:

- Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương ít nhất sẽ là:

300%A   +   30%A   +   [ 20% x (300%A) ]    =   390%A

- Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có lương theo quy định.

Nội dung về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có lương này được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014.

Chủ đề: lương - thưởng

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao