Tăng giảm font chữ:

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Người có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì phải quyết toán thuế TNCN vào đầu năm kế tiếp. Khi quyết toán thuế, cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay mình.

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp…

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)

 

Thủ tục và mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Để ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập, cá nhân cần tiến hành những bước sau:

Bước 1: Để ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thì cá nhân cần tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cụ thể: 

Lưu ý: Cá nhân nếu có đóng góp từ thiện, nhân đạo... thì kèm theo giấy ủy quyền bản chụp hóa đơn, giấy tờ để chứng minh đóng góp đó.

Bước 2: Đưa giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 

Xem thêm: 

Chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân 2019

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 2019

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: thuế TNCN