Tăng giảm cỡ chữ:

Thủ tục thay đổi nơi nhận lương hưu

Người đang hưởng lương hưu chuyển đến nơi ở khác muốn nhận lương hưu ở nơi cư trú mới thì phải làm thế nào? Dưới đây là thủ tục thay đổi nơi nhận lương hưu.

Thủ tục thay đổi nơi nhận lương hưu

Theo Điều 115 Luật BHXH 2014, Điều 24 Quyết định 636/QĐ-BHXH, thủ tục thay đổi nơi nhận lương hưu được thực hiện theo trình tự sau:

1. Bước 1:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi theo đường bưu điện hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

2. Bước 2:

- BHXH cấp huyện nơi chuyển đi: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và  người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (gọi chung là người đề nghị), chuyển BHXH tỉnh, thành phố;

- BHXH tỉnh, thành phố nơi chuyển đi: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện hoặc từ người đề nghị, hoàn thiện hồ sơ chuyển theo đường công vụ đến BHXH tỉnh, thành phố nơi người đề nghị chuyển đến.

- BHXH tỉnh, thành phố nơi chuyển đến: Khi nhận được hồ sơ chuyển đến, thông báo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

3. Bước 3: Người lao động khi nhận được thông báo đến cơ quan BHXH nơi cư trú (theo địa chỉ ghi trong thông báo) để làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn theo mẫu 14-HSB;

- Hồ sơ đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý và Phiếu Điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với từng loại chế độ theo các mẫu số 24A-HSB, 24B-HSB, 24C-HSB, 24D-HSB, 24E-HSB, 24G-HSB, 24H-HSB, 24K-HSB, 24M-HSB, 24N-HSB;

- Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo mẫu số C77-HD kèm theo bảng kê hồ sơ theo mẫu số 17-HSB.

- CMND/hộ chiếu/căn cước công dân (bản sao, 01 bản).

Lưu ý: Trong trường hợp không thống nhất về họ, tên, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh giữa CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/thẻ căn cước và nội dung này phải ghi rõ trong đơn.

- Đề nghị đơn ghi rõ địa chỉ cư trú chuyển đến (số nhà, đường, phường (xã), quận (huyện), tỉnh, (thành phố) và số điện thoại liên hệ để tỉnh nơi đến thuận tiện khi cần liên lạc.


Thủ tục thay đổi nơi nhận lương hưu (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng

Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH, Quyết định 828/QĐ-BHXH nếu người nhận lương hưu có nhu cầu nhận qua tài khoản ngân hàng thì thực hiện thủ tục sau:

Hồ sơ: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu 18-CBH) (01 bản chính).

Lưu ý: 

- Nếu người hưởng đã có tài khoản thẻ ATM của Ngân hàng thì ghi rõ số tài khoản thẻ ATM, Ngân hàng nơi mở tài khoản vào Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH.

- Khi đến nộp hồ sơ  yêu cầu người hưởng mang theo bản chính: Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu

Nộp hồ sơ tại: Cơ quan BHXH quận/huyện nơi đang hưởng lương hưu

Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết được xác định theo kỳ lập danh sách chi trả hàng tháng. 

Nếu nộp giấy đề nghị trước ngày 12 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, kể từ ngày 12 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa.

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Bảo hiểm xã hội 2019 lương hưu