Tăng giảm cỡ chữ:

Thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi

Nằm trong Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, chiều nay (22/11/2019), Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi đã được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao (89,23%).

Luật sửa đổi, bổ sung 04 Điều của Luật Tổ chức Chính phủ (gồm Điều 23, Điều 28, Điều 32 và Điều 40); trong đó bổ sung một số quyền cho Thủ tướng; bổ sung quy định Chính phủ quyết định số lượng biên chế tối thiểu trong các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện… 

Với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật tập trung sửa đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Đặc biệt, Luật quy định UBND xã loại II được có không quá 02 Phó Chủ tịch (hiện nay chỉ có 01); giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Toàn văn của Luật và bản tổng hợp điểm mới của Luật sẽ sớm được LuatVietnam cập nhật trên website.


Lan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây