Tăng giảm cỡ chữ:

Bảng tổng hợp thời hạn bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ. Cụ thể, thời hạn bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ được quy định như sau:

Đối tượng

Thời hạn

Quyền tác giả

Quyền nhân thân (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm)

Vô thời hạn

Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản

- Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh

75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên

- Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình

100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình

- Các tác phẩm không thuộc loại hình trên

Suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết

- Đối với tác phẩm khuyết danh mà khi các thông tin về tác giả xuất hiện

Suốt cuộc đời và 50 năm sau khi tác giả chết

Lưu ý: Thời hạn bảo hộ theo quy định tại chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31/12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền của người biểu diễn

50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

50 năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố

Quyền của tổ chức phát sóng

50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện

Sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế

Đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn

Kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm

Thiết kế bố trí

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

- Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn;

- Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

- Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

Nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm

Chỉ dẫn địa lý

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Vô thời hạn kể từ ngày cấp

 

Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được Luật Sở hữu trí tuệ quy định tại các Điều 27, Điều 34, Điều 93. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Bảo hộ tên thương mại: Có cần phải đi đăng ký?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây