Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao nhiêu ngày?

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một trong những bước để lựa chọn nhà thầu. Theo quy định hiện hành, thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu ngày?

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung:

+ Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu;

+ Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuThời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Ảnh minh họa)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đấu thầu:

- Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;

- Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Theo điểm a khoản 1 Điều 12 Luật này, thời gian để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thêm vào đó, khoản 1 Điều 6 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt; thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Như vậy:

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định;

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Hướng dẫn cách tính ngày trong đấu thầu chi tiết nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục