So sánh quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả có mối quan hệ mật thiết với nhiều điểm giống nhau nhưng đồng thời giữa chúng lại có những điểm khác biệt rất lớn. Cụ thể:

Điểm giống nhau giữa quyền tác giả và quyền liên quan

Để so sánh quyền tác giả và quyền liên quan, trước hết cần xem xét định nghĩa của quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 đang định nghĩa quyền tác giả như sau:

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Trong khi đó, định nghĩa về quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi tắt là quyền liên quan) hiện đang được định nghĩa tại khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí 2005 sửa đổi 2009 như sau:

3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Căn cứ các quy định, quyền tác giả và quyền liên quan có những điểm giống nhau sau đây:

- Quyền tác giả và quyền liên quan cùng bảo vệ thành quả sáng tạo, một số đối tượng không được bảo hộ nếu có nội dung vi phạm pháp luật. đạo đức.

- Một tác phẩm sẽ tự động được bảo hộ ngay khi ra đời mà không cần đăng ký, nộp lưu, nộp phí hay thực hiện bất cứ một thủ tục hành chính nào khác.

Nhưng chủ thể của quyền tác giả, quyền liên quan vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký để đảm bảo quyền lợi của chủ thể khi có tranh chấp xảy ra.

Đối với những quyền tài sản thuộc quyền tác giả và quyền liên quan, đây là quyền chỉ được bảo hộ có thời hạn. Khi hết thời hạn bảo hộ, chúng sẽ không được bảo hộ nữa và được coi là thuộc về sở hữu công cộng.

quyen tac gia va quyen lien quan

Điểm khác nhau giữa quyền tác giả và quyền liên quan

Bên cạnh điểm giống nhau, một số tiêu chí dùng để so sánh quyền tác giả và quyền liên quan như sau:

Tiêu chí

Quyền tác giả

Quyền liên quan

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ

Từ khi tác phẩm được sáng tạo, thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ đã được công bố hay chưa, đã được đăng ký hay chưa.

Từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình/thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Đối tượng được bảo hộ

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí...

-Tác phẩm phái sinh không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

- Cuộc biểu diễn.

- Bản ghi âm, ghi hình.

- Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Chủ thể được bảo hộ

Người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.

Người biểu diễn, chủ sở hữu cuộc biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Nội dung được bảo hộ

- Quyền nhân thân.

- Quyền tài sản.

Chủ yếu là quyền tài sản chỉ có người biểu diễn có quyền nhân thân.

Điều kiện để được bảo hộ

Có tính nguyên gốc; được định hình dưới một dạng vật chất nhất định; trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học; không thuộc các đối tượng không thuộc quyền bảo hộ.

Có tính nguyên gốc, phải có dấu ấn sáng tạo của chủ thể liên quan và không gây phương hại đến quyền tác giả.

Thời hạn được bảo hộ

- Các quyền nhân thân: Bảo hộ vô thời hạn trừ quyền công bố tác phẩm;

- Các quyền tài sản: Có thời hạn bảo hộ như sau:

  • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh: Thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
  • Tác phẩm còn lại: Có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

- Quyền của người biểu diễn: 50 tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

- Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình: 50 tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

- Quyền của tổ chức phát sóng: 50 tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Như vậy, căn cứ bảng trên, chúng ta dễ dàng phân biệt được hai loại quyền liên quan đến tác giả: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 0938.36.1919 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Infographic: Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ 05/02/2023

Infographic: Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ 05/02/2023

Infographic: Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ 05/02/2023

Theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, từ ngày 05/02/2023, mức lệ phí đăng ký cư trú và các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú sẽ có sự thay đổi. Cùng theo dõi bài viết sau của LuatVietnam để hiểu rõ hơn mức lệ phí đăng ký cư trú mới nhất.