Tăng giảm font chữ:

Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

So sánh thành viên hợp danh và thành viên góp vốn mang đến cái nhìn rõ ràng, không có sự nhầm lẫn về vai trò, vị trí, nhiệm vụ... trong công ty hợp danh.

thành viên hợp danh và thành viên góp vốn
Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. (Ảnh minh họa)

Theo Luật Doanh nghiệp mới nhất 2014, thành viên hợp danh và thành viên góp vốn có những điểm giống và khác nhau dưới đây.

Giống nhau:

-  Là thành viên của công ty hợp danh

-  Đều phải góp vốn vào công ty hợp danh

-  Được cấp Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty hợp danh

Khác nhau:


Tiêu chí


Thành viên hợp danh


Thành viên góp vốn

 

Số lượng

Có ít nhất 2 thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.

Không bắt buộc phải có trong công ty hợp danh.

 

Trách nhiệm

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

 

Lợi nhuận

Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty.

Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty.


Điều hành, quản lý công ty

Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước...

Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty.


Chuyển nhượng vốn

Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Được phép chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trên đây là những điểm giống và khác nhau giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Với tư cách là hợp danh hay góp vốn các thành viên đều có chung mong muốn cùng góp sức, góp của để công ty hợp danh phát triển tốt, có lợi nhuận cao.

Xem thêm:

So sánh công ty hợp danh và công ty cổ phần

Thủ tục góp vốn vào công ty hợp danh

Thành viên hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân?

Ngọc Thúy

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: công ty hợp danh góp vốn