Niên giám Luật Lao động 2019

Trong năm 2019, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một số báo cáo về các vấn đề liên quan đến lao động. LuatVietnam xin gửi tới quý khách hàng Niên giám Luật Lao động 2019, giúp doanh nghiệp nắm được thời điểm nộp các báo cáo này.

Link tải file >> Niên giám Luật Lao động 2019

Ảnh chụp tháng 1 Niên giám Luật Lao động 2019 

NGÀY NỘP

TÊN BÁO CÁO

CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Báo cáo hàng Tháng

Trước ngày 3 hàng tháng

- Báo cáo về tình hình biến động lao động tháng trước đó (1)

1. Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 20 hàng tháng

- Gửi danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng (2)

2. Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

Trước ngày cuối cùng của tháng

- Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN (3)

3. Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Báo cáo hàng Quý

Trước ngày 5 của tháng đầu tiên

- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài quý trước đó (4)

4. Khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Báo cáo định kỳ trong Năm

Trước 10/1

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2018 (5)

- Báo cáo y tế lao động năm 2018 (6)

- Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (7)

- Báo cáo, thống kê về phòng, chống bệnh nghề nghiệp năm 2018 (8)

5. Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

6. Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

7. Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

8. Khoản 2 Điều 37 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

Trước 15/1

- Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 (9)

9. Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Trước 25/5

- Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm 2019 (10)

10. Khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

Trước 10/6

- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 (11)

11. Khoản 1 Điều 5 Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH

Trước 20/6

- Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 06 tháng đầu năm 2019 (12)

- Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc tại nước ngoài tại các địa phương 06 tháng đầu năm 2019 (13)

12. Khoản 3 Điều 17 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH

13. Điểm c khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

Trước 5/7

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2019 (5)

- Báo cáo y tế lao động 06 tháng đầu năm 2019 (6)

5. Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

6. Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Trước 10/7

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2019 (9)

9. Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Trước 25/11

- Báo cáo tình hình thay đổi về lao động năm 2019 (10)

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề năm 2019 (14)

10. Khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

14. Khoản 2 Điều 60 Bộ luật Lao động năm 2012

Trước 10/12

- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 (11)

11. Khoản 1 Điều 5 Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH

Trước 20/12

- Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động năm 2019 (12)

- Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc tại nước ngoài tại các địa phương 6 tháng cuối năm 2019 (13)

- Báo cáo về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2019 (15)

12. Khoản 3 Điều 17 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH

13. Điểm c khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

15. Điểm b khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

Trước 31/12

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở năm 2019 (16)

- Báo cáo về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở năm 2019 (16)

16.Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Nhà liền thổ là gì? Thời hạn sở hữu bao nhiêu năm?
Nhà liền thổ là gì? Thời hạn sở hữu bao nhiêu năm?

Nhà liền thổ là gì? Thời hạn sở hữu bao nhiêu năm?

Nhà liền thổ là loại nhà ở rất phổ biến hiện nay và chủ yếu thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân. Nhà liền thổ thường được sử dụng để phân biệt với nhà chung cư. Để hiểu rõ nhà liền thổ là gì và có thời hạn sở hữu bao nhiêu năm hãy xem bài viết dưới đây.