Niên giám Luật Lao động 2018

Căn cứ vào các văn bản hiện hành, trong năm 2018, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) sẽ phải thực hiện một số báo cáo về các vấn đề liên quan đến lao động…

LuatVietnam xin gửi tới quý khách hàng Niên giám Luật Lao động 2018, giúp doanh nghiệp nắm được thời điểm nộp các báo cáo liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm cho cơ quan Nhà nước trong năm nay.  

Quy ước viết tắt:

- Lao động - Thương binh và Xã hội: LĐTBXH

- Bảo hiểm xã hội: BHXH

- Bảo hiểm y tế: BHYT

- Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN

niên giám luật lao động 2018
Trong năm 2018, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một số báo cáo quan trọng (Ảnh: Internet)

1. Các báo cáo định kỳ trong năm

Trước ngày 10/01:

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2017 gửi Sở LĐTBXH (khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP).

- Báo cáo y tế lao động năm 2017 gửi về Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT).

- Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm gửi về Sở LĐTBXH, Sở Y tế (khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH).

- Báo cáo, thống kê về phòng, chống bệnh nghề nghiệp gửi Sở Y tế và Bộ Y tế (khoản 2 Điều 37 Luật An toàn, vệ sinh lao động).

Trước 15/01:

- Báo cáo về tình hình tham gia BHTN năm 2017 gửi về Sở LĐTBXH (khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP).

Trước 25/05:

- Báo cáo về tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm 2018 gửi về Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH (khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH).

Trước 10/06:

- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam 06 tháng đầu năm 2018 gửi về tổ chức có thẩm quyền (khoản 1 Điều 5 Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH).

Trước 20/06:

- Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 06 tháng đầu năm 2018 gửi về Sở LĐTBXH (khoản 3 Điều 17 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH).

- Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc tại nước ngoài tại các địa phương 06 tháng đầu năm 2018 gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở LĐTBXH (điểm c khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH).

Trước 05/07:

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2018 gửi Sở LĐTBXH (khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP).

- Báo cáo y tế lao động 06 tháng đầu năm 2018 gửi Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT).

niên giám luật lao động 2018
Niên giám Luật Lao động 2018 sẽ giúp rất nhiều cho doanh nghiệp (Ảnh: Internet)

Trước 25/11:

- Báo cáo về tình hình thay đổi lao động cuối năm (khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH)

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm (khoản 2 Điều 60 Bộ luật Lao động năm 2012).

Trước 10/12:

- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam hàng năm (khoản 1 Điều 5 Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH).

- Báo cáo tình hình hoạt động kiểm tra định kỹ thuật an toàn lao động hằng năm (khoản 3 Điều 15 Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

Trước 15/12:

- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hằng năm (khoản 2 Điều 44 Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

- Báo cáo kết quả hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hằng năm (khoản 3 Điều 44 Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

-  Báo cáo kết quả hoạt động quan trắc môi trường lao động hằng năm (khoản 4 Điều 44 Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

Trước 20/12:

- Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động hàng năm (khoản 3 Điều 17 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH)

- Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc tại nước ngoài tại các địa phương cả năm (điểm c khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH).

- Báo cáo hàng năm về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (điểm b khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH)

Trước 31/12:

- Báo cáo về công tác quan trắc môi trường lao động hằng năm (khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

2. Báo cáo hằng quý

- Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài (khoản 3 Điều 5 Nghị định 11/2016/NĐ-CP)

3. Báo cáo hằng tháng

- Trước ngày 03 hằng tháng: Báo cáo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

- Trước ngày 20 hằng tháng: Danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng (điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH).

- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng: Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN (Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: niên giám

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm