Những việc doanh nghiệp cần làm trong nửa cuối tháng 3

Trong nửa cuối tháng 3, doanh nghiệp cần phải thực hiện một số công việc như: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN; Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp báo cáo tài chính…

Các doanh nghiệp đã bắt đầu năm 2018 được hơn 02 tháng. Trong những tháng đầu năm, doanh nghiệp phải tiến hành giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng trong năm cũ và lập kế hoạch hoạt động cho năm mới.

Mỗi tháng trong năm, doanh nghiệp sẽ phải hoàn thành một số công việc nhất định. Trong những ngày nửa cuối tháng 3/2018, doanh nghiệp cần làm những công việc gì?

Những việc doanh nghiệp cần làm trong nửa cuối tháng 3

Những việc doanh nghiệp cần làm trong nửa cuối tháng 3?

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định này, chậm nhất đến ngày 31/03, doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN.

Đóng phí công đoàn

Cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, doanh nghiệp đóng phí công đoàn (khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Nộp tờ khai và tiền thuế thu nhập cá nhân

Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định, doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế.

Theo điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng 02/2018 chậm nhất là ngày 20/03. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng.

Những việc doanh nghiệp cần làm trong nửa cuối tháng 3

Trong nửa cuối tháng 3, DN phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp

Cũng theo Điều 16 Thông tư 156, doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tương đương với ngày 31/03/2018.

31/03 cũng là thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính năm 2017

Theo Điều 29 Luật Kế toán năm 2015, báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật. Thông thường thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là chậm nhất đến ngày 31/03.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục