Tăng giảm font chữ:

Những loại tài sản cán bộ phải kê khai minh bạch

Theo Nghị định 78/2013 về minh bạch tài sản, có 08 nhóm tài sản cán bộ, công chức phải kê khai minh bạch.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 78/2013 quy định, mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó, phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Các loại tài sản, thu nhập mà cán bộ, công chức phải thực hiện kê khai bao gồm:

1. Nhà, công trình xây dựng

Bao gồm: Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; Nhà, công trình xây dựng khác chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sử hữu đứng tên người khác; Nhà, công trình đang thuê hoặc sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-78-2013-nd-cp-chinh-phu-79869-d1.html

Nhà là một trong những loại tài sản cán bộ phải kê khai minh bạch hàng năm (Ảnh minh họa)

2. Quyền sử dụng đất

Bao gồm: Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

3. Tiền

Bao gồm: Tiền mặt , tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

4. Tài sản ở nước ngoài

5. Ô tô, mô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì phải kê khai.

6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

7. Các Khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

8. Tổng thu nhập trong năm.

Chậm nhất vào ngày 30/11 hàng năm, đơn vị phụ trách nơi cán bộ công tác lập Danh sách người có nghĩa vụ kê khai và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai các loại tài sản, thu nhập nêu trên. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị.

Người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai.

Xem thêm:

 9 đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập

Từ “biệt phủ” Yên Bái đến chuyện kê khai tài sản của công chức

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:
Từ khóa: cán bộ công chức kê khai tài sản

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!