Tăng giảm font chữ:

7 công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm trước Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán năm nay các doanh nghiệp được nghỉ ít nhất 6 ngày, đây cũng là khoảng thời gian có nhiều công việc pháp lý cần thực hiện. Dưới đây là những công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm trước Tết Nguyên đán 2019.


Báo cáo tình hình tai nạn lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình. Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

Đồng thời tiến hành báo cáo tình hình tai nạn lao động, người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Báo cáo gửi trước ngày 10/01/2019, báo cáo được gửi bằng một trong các hình thức: Trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử (Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP)


Báo cáo tình hình tai nạn lao động 2019 (Ảnh minh họa)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn), phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp, kể cả khi không dùng hóa đơn.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018 chậm nhất là ngày 30/01/2019. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

Lưu ý: Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Theo đó, thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2019, chậm nhất là ngày 20/01/2019.

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 

Nộp lệ phí môn bài 2019

Thời hạn nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) năm 2019 chậm nhất là ngày 30/01/2019.

Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.

Mức đóng lệ phí môn bài năm 2019 như sau:

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

2864
 

 

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài năm 2019
 

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Theo đó, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV/2018 chậm nhất là ngày 30/01/2019.


Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV/2018 (Ảnh minh họa)


 

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

Đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Thời hạn đóng tiền bảo hiểm bắt buộc hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng. Như vậy, thời hạn trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2019 chậm nhất là ngày 31/01/2019. (Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH).
 

Trích nộp đoàn phí và kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (nếu có) mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Theo đó, thời hạn trích nộp kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn tháng 01/2019 chậm nhất là ngày 31/01/2019.

Xem thêm: Mức đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn năm 2019
 

Thông báo về tình hình biến động lao động

Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH nêu rõ, trước ngày 3 hàng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo)

Thời hạn nộp thông báo về tình hính biến động lao động tháng 01/2019 chậm nhất là ngày 03/02/2019.

Xem thêm:


Niên giám Thuế 2019

Niên giám Luật Lao động 2019

Hậu Nguyễn

Hậu NguyễnHậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore