Tăng giảm font chữ:

Những công việc doanh nghiệp phải làm ngay sau Tết Nguyên đán

Để có sự khởi đầu thuận lợi trong năm mới, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc pháp lý sau.

Thông báo tình hình biến động lao động

- Thời hạn thời thực hiện: Trước ngày 03/02/2019

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy đinh: Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có.

Nộp báo cáo Tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước:

Theo điểm b khoản 1 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Các loại doanh nghiệp khác:

Theo khoản 2 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Những công việc doanh nghiệp phải làm ngay sau Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)

 

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Thời hạn: Chậm nhất là 20/02/2019 (báo áo tình hình sử dụng hóa đơn cho tháng 01/2019).

Theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC) thì hàng tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc trường hợp sau:

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

- Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Lưu ý: Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Nộp hồ sơ khai thuế

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/02/2019, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế tháng 01/2019.

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể như sau: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Xem thêm: Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trích nộp tiền BHXH

- Thời hạn: ngày 28/02/2019.

- Khoản 1 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Đóng phí công đoàn

- Thời hạn: ngày 28/02/2019.

- Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

- Mức đóng: Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (Theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Xem thêm: 

Chi tiết cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Mức đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn năm 2019


Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: Công việc pháp lý hàng tháng