Mức tiền thưởng đối với Đảng viên thay đổi thế nào từ 1/7/2018

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, từ 1/7/2018, mức lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Căn cứ vào Hướng dẫn 56-HD/VPTW, mức tiền thưởng đối với Đảng viên thay đổi như sau:

 

Hệ số tiền thưởng

Mức thưởng trước 1/7

Mức thưởng sau 1/7

Khen thưởng định kỳ         

 

Được đảng bộ cơ sở, chi bộ tặng Giấy khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm”

0,3 lần lương cơ sở

390.000 đồng

417.000 đồng

Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng Giấy khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”

1,0 lần lương cơ sở

1.300.000 đồng

1.390.000 đồng

Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng Bằng khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

1,5 lần lương cơ sở

1.950.000 đồng

2.085.000 đồng

Khen thưởng đột xuất

Được đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng

0,3 lần lương cơ sở

390.000 đồng

417.000 đồng

Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương khen thưởng

1,0 lần lương cơ sở

1.300.000 đồng

1.390.000 đồng

Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương khen thưởng

1,5 lần lương cơ sở

1.950.000 đồng

2.085.000 đồng

Khen thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần lương cơ sở

1.950.000 đồng

2.085.000 đồng

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0 lần lương cơ sở

2.600.000 đồng

2.780.000 đồng

Huy Hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0 lần lương cơ sở

3.900.000 đồng

4.170.000 đồng

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần lương cơ sở

4.550.000 đồng

4.865.000 đồng

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0 lần lương cơ sở

6.500.000 đồng

6.950.000 đồng

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0 lần lương cơ sở

7.800.000 đồng

8.340.000 đồng

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0 lần lương cơ sở

10.400.000 đồng

11.120.000 đồng

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0 lần lương cơ sở

13.000.000 đồng

13.900.000 đồng

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0 lần lương cơ sở

19.500.000 đồng

20.850.000 đồng


LuatVietnam
Chủ đề: Đảng viên tăng lương cơ sở

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao