Tăng giảm cỡ chữ:

Khi nào áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ?

Là một trong những phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, theo đó, khi nào áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ?

Các trường hợp áp dụng một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp nêu tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 sau đây:

- Đấu thầu rộng rãi (là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự), đấu thầu hạn chế (áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

một giai đoạn hai túi hồ sơKhi nào áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Ảnh minh họa)
 

Quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);
 • Lập hồ sơ mời thầu;

 • Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Mời thầu;
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

 • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
 • Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;
 • Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

 • Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

 • Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

 • Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

 • Xếp hạng nhà thầu.

5. Thương thảo hợp đồng.

6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trên đây là một số quy định sơ bộ về việc áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây