Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ chi tiết nhất

Tờ khai đăng ký giám hộ được ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch 2014.


mẫu tờ khai đăng ký giám hộ

Giám hộ là gì?

Giám hộ là việc cá nhân thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những đối tượng sau đây:

- Người chưa thành niên

- Người mất năng lực hành vi dân sự

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Lúc này, việc giám hộ phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

- Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tòa án

(Quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015)

Người giám hộ và điều kiện đăng ký giám hộ

Cá nhân có đủ các điều kiện sau thì được làm người giám hộ:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

- Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các Tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

- Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây thì được giám hộ:

- Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ;

- Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

mẫu tờ khai đăng ký giám hộ

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ chi tiết nhất (Ảnh minh họa)

Ý nghĩa của Tờ khai đăng ký giám hộ

Theo quy định tại Điều 20 Luật Hộ tịch 2014, khi muốn yêu cầu đăng ký việc giám hộ thì người đó phải nộp tờ khai cho cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, người yêu cầu còn phải nộp các loại giấy tờ sau:

- Văn bản cử người giám hộ

- Giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên.

- Văn bản thỏa thuận về việc cử người làm giám hộ đương nhiên (Nếu có nhiều người cùng đủ điều kiện)

- Văn bản ủy quyền (nếu có)

Sau khi nộp đủ giấy tờ, trong thời hạn 03 ngày, nếu người yêu cầu đủ điều kiện để đăng ký giám hộ thì sẽ được cấp trích lục giám hộ.

Tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Kính gửi: (1)...............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ........................................Giới tính: ………    

Nơi cư trú: (2) .........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ..............................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ..................................................... Giới tính ..............................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

Dân tộc:..............................................Quốc tịch: ...................................................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)……………...............................................................................

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................... Giới tính ...........................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................

Dân tộc: ..............................................Quốc tịch: ................................................

Nơi cư trú: (2) ......................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: .......................................................................

Lý do đăng ký giám hộ: .......................................................................................  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ................... , ngày ......  tháng ......  năm ..........

                                                Người yêu cầu

                                                (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Hướng dẫn cách điền Tờ khai đăng ký giám hộ

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường A, thành phố B, tỉnh C

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

Ví dụ: SN xxx, phường A, thành phố B, tỉnh C.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.

Trên đây là Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất. Để tìm hiểu thêm các biểu mẫu khác, đọc tiếp tại đây.


mẫu tờ khai đăng ký giám hộ

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục