Chuyên mục mẫu hợp đồng

Tìm kiếm
Mẫu Hợp đồng vay vốn đầy đủ thông tin hiện nay

Mẫu Hợp đồng vay vốn đầy đủ thông tin hiện nay

Khi có nhu cầu vay vốn (có thể là tiền mặt hoặc tài sản khác) thì bên vay và bên cho vay cần dùng đến hợp đồng vay vốn để ký kết, thỏa thuận những điều kiện, quy định cụ thể giữa hai bên.
Mẫu Hợp đồng giảng dạy dành cho giáo viên, giảng viên

Mẫu Hợp đồng giảng dạy dành cho giáo viên, giảng viên

Mẫu hợp đồng giảng dạy được dùng khi có sự ký kết giữa ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên/giảng viên tham gia giảng dạy tại trường. Trong đó, nêu rõ những thỏa thuận, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.
Mẫu Hợp đồng cho vay tiền thông dụng hiện nay

Mẫu Hợp đồng cho vay tiền thông dụng hiện nay

Việc vay mượn tiền diễn ra khá phổ biến. Hợp đồng cho vay tiền cần có trong giao dịch cho vay tiền để ghi các thỏa thuận, điều khoản về lãi suất, thời hạn trả...giữa đôi bên.
Mẫu Hợp đồng môi giới nhà đất phổ biến

Mẫu Hợp đồng môi giới nhà đất phổ biến

Hợp đồng môi giới nhà đất được dùng khi người môi giới làm trung gian cho các bên có nhu cầu chuyển nhượng bất động sản. Khi giao dịch thành công, người môi giới sẽ được hưởng hoa hồng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Mẫu Hợp đồng mượn nhà mới nhất hiện nay

Mẫu Hợp đồng mượn nhà mới nhất hiện nay

Cho người khác mượn nhà để ở hoặc kinh doanh cũng cần phải có những điều kiện, thỏa thuận cụ thể. Lúc này, cả chủ nhà và người được mượn nhà cần dùng đến mẫu hợp đồng mượn nhà.