Tăng giảm font chữ:

Mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2019

LuatVietnam giới thiệu tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa 37 mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp và hướng dẫn ghi chép với từng chứng từ theo Thông tư 133.

37 mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng các mẫu chứng từ kế toán sau khi thực hiện chế độ kế toán cho công ty mình.

Mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

 

I. Lao động tiền lương

 

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

3

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

4

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

05-LĐTL

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

10

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

11-LĐTL

 

II. Hàng tồn kho

 

13

Phiếu nhập kho

01-VT

14

Phiếu xuất kho

02-VT

15

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

03-VT

16

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

17

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

05-VT

18

Bảng kê mua hàng

06-VT

19

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

 

III. Bán hàng

 

20

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

01-BH

21

Thẻ quầy hàng

02-BH

 

IV. Tiền tệ

 

22

Phiếu thu

01-TT

23

Phiếu chi

02-TT

24

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

25

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

26

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

27

Biên lai thu tiền

06-TT

28

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

07-TT

29

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

08a-TT

30

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

08b-TT

31

Bảng kê chi tiền

09-TT

 

V. Tài sản cố định

 

32

Biên bản giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

33

Biên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

34

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ

35

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

36

Biên bản kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

37

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

 

Lưu ý khi áp dụng chứng từ kế toán doanh nghiệp
 

Mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp

Lưu ý khi áp dụng mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

 

- Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của pháp luật kế toán (Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC).

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (tại đây) nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

- Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

- Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ có thay đổi sang quy mô khác thì được áp dụng chứng từ kế toán này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.

- Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

Như vậy, các mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa không bắt buộc áp dụng. Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu chứng từ cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của nhưng phải bảo đảm thông tin đầy đủ, rõ ràng.

Xem thêm:

Mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp năm 2019

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm
Chia sẻ:
Từ khóa: kế toán Chứng từ kế toán

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!