Tăng giảm cỡ chữ:

Hướng dẫn viết di chúc chuẩn nhất 2019

Người để lại di chúc có quyền quyết định để lại tài sản của mình cho người khác sau khi người này chết. Vậy, một bản di chúc như thế nào mới được coi là chuẩn nhất theo quy định của pháp luật?

Những nội dung bắt buộc phải có trong di chúc

Theo quy định tại Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, một người để lại tài sản của mình cho người khác khi người đó chết đi thông qua hình thức di chúc thì người đó có các quyền sau:

- Chỉ định người thừa kế;

- Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Khi đó, Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định các nội dung chủ yếu mà một bản di chúc phải có gồm:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản

Ngoài ra trong di chúc có thể có những nội dung khác như ý nguyện của người để lại di chúc, phân chia di sản như thế nào…

Lưu ý: Những nội dung này trong di chúc phải không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Hướng dẫn viết di chúc chuẩn nhất 2019 (Ảnh minh họa)


Những điều chú ý khác về nội dung di chúc

Ngoài những nội dung chủ yếu và phải có trong di chúc đã nêu ở trên thì để lập một bản di chúc chuẩn nhất cần phải lưu ý một số điều sau đây:

- Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập thành văn bản mới được lập di chúc miệng

- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu

- Nếu di chúc có nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc

- Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa

- Nếu người lập di chúc không có người làm chứng thì người đó bắt buộc phải tự viết và tự ký tên vào bản di chúc đó

Ngoài ra, khi muốn công chứng di chúc thì người lập di chúc bắt buộc phải tự mình đến tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng di chúc mà không được ủy quyền cho người khác (Điều 56 Luật Công chứng 2014).

Tải mẫu di chúc viết tay mới nhất 2019 kèm hướng dẫn chi tiết nhất tại đây

Xem thêm:

Di chúc có bắt buộc phải được công chứng, chứng thực?

Di chúc viết tay không người làm chứng có giá trị không?

Khi nào di chúc phải có người làm chứng?

Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi nào?

Nguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: di chúc thừa kế