Tăng giảm font chữ:

Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng năm 2018

Do thay đổi về nơi sống hoặc làm việc, nhiều đảng viên có nhu cầu chuyển sinh hoạt đảng. Hiện nay, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện theo Quy định 29/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương.


Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Đảng viên sẽ phải chuyển sinh hoạt đảng chính thức khi chuyển công tác sang đơn vị mới, nghỉ hưu, thôi việc hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng trong trường hợp này như sau:

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, quyết định nghỉ hưu, thôi việc hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tại chi bộ cũ;

- Cấp ủy huyện có đảng viên chuyển đi làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nếu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh; Nếu là đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy làm thủ tục này.

- Hồ sơ của đảng viên được niêm phong và được mang đi để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng.

- Nếu đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng năm 2018

Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng năm 2018 (Ảnh minh họa)

 

Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời được áp dụng khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 03 tháng đến dưới 01 năm, được cử đi học ở trong nước từ 03 tháng đến 02 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

Trong trường hợp này, đảng viên phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đang sinh hoạt đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

Tại nơi sinh hoạt đảng bộ tạm thời, đảng viên không được tính vào đảng số, không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử nhưng vẫn đóng đảng phí tại đây.


Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài

- Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, khi hết thời hạn dự bị phải làm bản tự kiểm điểm với tư cách đảng viên; cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở nước ngoài căn cứ nhận xét của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.

- Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 03 đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị, cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

Xem thêm:

Làm mất thẻ Đảng viên, bị kỷ luật thế nào?

 9 trường hợp sinh con thứ 3 vẫn được kết nạp Đảng

Mức tiền thưởng đối với Đảng viên thay đổi thế nào từ 1/7?

LuatVietnam
 

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: Đảng viên Thủ tục hành chính