Tăng giảm cỡ chữ:

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài năm 2019

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào 30/01 hằng năm. Người nộp lệ phí môn bài có thể khai, nộp lệ phí môn bài trực tiếp hoặc qua mạng. 

Quy định về khai, nộp lệ phí môn bài

Theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

- Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

- Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

-Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

- Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài năm 2019 qua mạng

Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI

- Truy cập vào website của Tổng cục thuế theo địa chỉ http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn.

Đăng nhập vào tài khoản, chọn mục “Tài khoản”.

- Chọn mục “Đăng ký tờ khai” (nếu chưa đăng ký)

Tìm chọn “01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài”, chọn tích vào ô vuông bên cạnh.

- Ấn tiếp tục để đăng ký và ấn “chấp nhận”.

Bước 2: Lập tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến

Chọn mục “Kê khai trực tuyến”. Chọn mục “Tờ khai”, lựa chọn “01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài” (NĐ 139/2016).

Ấn tiếp tục để nhập các chỉ tiêu và Click chuột “Ký và nộp tờ khai”.

- Sau khi nộp Tờ khai lệ phí môn bài thì người nộp lệ phí môn bài phải nộp tiền lệ phí môn bài. Tiền lệ phí môn bài được nộp theo 02 cách sau: Nộp qua kho bạc nhà nước hoặc đăng ký và nộp qua mạng.

Xem thêm:

Niên giám Thuế 2019

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Luật Phí và lệ phí: 7 điểm cần biết trong năm 2018

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: lệ phí môn bài