Quy định mới nhất về hạn mức trong đấu thầu

Theo Luật Đấu thầu 2023 vừa có hiệu lực, thì hạn mức trong đấu thầu được quy định như thế nào? Quy trình chỉ định thầu mới nhất từ 2024 được thực hiện thế nào? Giải đáp thắc mắc này thông qua bài viết bên dưới.

Theo Luật Đấu thầu 2023 vừa có hiệu lực, thì hạn mức trong đấu thầu được quy định như thế nào? Quy trình chỉ định thầu mới nhất từ 2024 được thực hiện thế nào? Giải đáp thắc mắc này thông qua bài viết bên dưới.

1. Quy định hạn mức trong đấu thầu

quy-dinh-han-muc-trong-dau-thau
Hạn mức trong đấu thầu (Ảnh minh hoạ)

Quy định về hạn mức trong đấu thầu được áp dụng đối với hình thức chỉ định thầu. Theo đó hạn mức trong đấu thầu được hiểu là hạn mức về giá gói thầu được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Hạn mức giá gói thầu được chỉ định thầu được pháp luật quy định cụ thể đối với từng trường hợp. Cụ thể, căn cứ quy định khoản m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 các gói thầu áp dụng hạn mức khi chỉ định thầu như sau:

- Gói thầu thuộc dự toán mua sắm mà có giá gói thầu từ trên 50 triệu đồng - 100 triệu đồng;

- Gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp mà doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công gồm:

+ Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà giá gói thầu không quá 500 triệu đồng,

+ Gói thầu phi tư vấn, xây lắp, hàng hóa, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề “hạn mức” thì hiện nay Việt Nam đã triển khai hình thức đấu thầu qua mạng. Trong đó, Bộ kế hoạch và đầu tư có đề ra lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, tại Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có quy định tăng hạn mức giá gói thầu được áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo từng năm, cụ thể trong 03 năm gần nhất hạn mức này được quy định như sau:

- Năm 2022: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn mà có giá gói thầu không quá 10 tỷ và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ (trừ gói thầu hỗn hợp và gói thầu áp dụng phương thức 02 giai đoạn 01 túi hồ sơ, 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ)

- Năm 2023: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi/đấu thầu hạn chế/chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (có bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn mà giá gói thầu không quá 200 tỷ (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 02 giai đoạn 01 túi hồ sơ, hoặc 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ);

- Từ năm 2024 trở đi: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi/đấu thầu hạn chế/chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (có bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn mà giá gói thầu không quá 500 tỷ (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 02 giai đoạn 01 túi hồ sơ hoặc 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ);

Giá trị gói thầu bao nhiêu thì được chỉ định thầu?

chi-dinh-thau
Giá trị gói thầu chỉ định thầu (Ảnh minh hoạ)

Căn cứ quy định khoản m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 các gói thầu có giá trị trong hạn mức như sau có thể được áp dụng hình thức chỉ định thầu như sau:

Gói thầu

Hạn mức

Gói thầu thuộc dự toán mua sắm

Giá gói thầu từ trên 50 triệu đồng - 100 triệu đồng

Gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp mà doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Giá gói thầu không quá 500 triệu đồng

Gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng.

Trường hợp nếu cần điều chỉnh hạn mức theo quy định trên để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước, thì Chính phủ trình UBTV quốc hội xem xét quyết định.

Quy trình chỉ định thầu mới nhất từ 2024

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản pháp luật mới nào hướng dẫn về quy trình chỉ định thầu theo Luật mới. Theo đó, anh/chị có thể tham khảo quy trình 05 bước chỉ định thầu thông thường đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tại Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT năm 2022 như sau:

Các bước

Chi tiết từng bước

Chủ thể thực hiện

Bước đầu cần có kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Lập Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổ chức thẩm định
(tối đa 20 ngày)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Người có thẩm quyền
(tối đa 5 ngày làm việc)

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Lập Hồ sơ yêu cầu

Bên mời thầu

Thẩm định Hồ sơ yêu cầu

Tổ chức thẩm định
(tối đa 20 ngày)

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu

Chủ đầu tư
(tối đa 10 ngày)

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu

Bên mời thầu

Nhà thầu chuẩn bị, nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu

Nhà thầu
(tối thiểu 5 ngày làm việc)

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất

Đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu

Tổ chuyên gia (tối đa 30 ngày)

Thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

Bên mời thầu và nhà thầu

Bước 4: Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu

Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Bên mời thầu

Thẩm định kết quả chỉ định thầu

Tổ chức thẩm định
(tối đa 20 ngày)

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Chủ đầu tư phê duyệt
(tối đa 10 ngày)

Công khai kết quả chỉ định thầu

Bên mời thầu
(tối đa 07 ngày làm việc)

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Chủ đầu tư và nhà thầu

Trên đây là quy định hạn mức trong đấu thầu, nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ theo số 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục