​Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH giải quyết thế nào?

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì được hưởng lương hưu. Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH giải quyết thế nào?

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động

Theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Lao động nam từ đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

- Lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đù 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy, người lao động được hưởng lương hưu khi đạt độ tuổi nhất định và có đủ thời gian đóng BHXH. Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có thể hưởng BHXH một lần hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH xử lý thế nào? (Ảnh minh họa)

Điều kiện và mức hưởng BHXH một lần

Theo khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng theo khoản 2 Điều này, mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý: Theo khoản 6 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu để đủ thời gian 20 năm.

Ngoài ra, người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu được tham gia bảo đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu (với điều kiện thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu (Theo điể e khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP).

Xem thêm: 

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu được không?

Những trường hợp không được nhận BHXH một lần

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

[Cập nhật 2023] Đối tượng, thủ tục xin cấp số nhà như thế nào?

[Cập nhật 2023] Đối tượng, thủ tục xin cấp số nhà như thế nào?

[Cập nhật 2023] Đối tượng, thủ tục xin cấp số nhà như thế nào?

Đánh số nhà cũng là một phương thức để cơ quan Nhà nước thực hiện quản lý nhà ở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhu cầu về giao tiếp, thư tín, liên lạc, tiếp nhận các thông tin. Dưới đây LuatVietnam sẽ hướng dẫn thủ tục xin cấp số nhà.