Tăng giảm cỡ chữ:

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu được không?

Một trong những điều kiện để hưởng lương hưu là đủ số năm đóng bảo hiểm (BHXH), song không ít người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH chưa đủ. Vậy có thể đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu được không?


Đóng BHXH bắt buộc một lần

Theo khoản 6 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) còn thiếu tối đa 06 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động hàng tháng theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, nếu người lao động đã đủ tuổi về hưu và còn thiếu tối đa 06 tháng; thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu. Trường hợp còn thiếu nhiều hơn 06 tháng, người lao động có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Xem thêm: 5 điều cần biết trước khi mua BHXH tự nguyện 2018

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu được không? (Ảnh minh họa)


Đóng BHXH tự nguyện một lần

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015-NĐ/CP, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong đó có phương thức, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo đó, nếu thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm và đã đến tuổi về hưu, người lao động được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

Xem thêm: 6 cách đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Bảo hiểm xã hội 2019 BHXH một lần