Đối tượng nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế trong năm 2018?

Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do tổ chức sắp xếp lại bộ máy, nhân sự; Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ… thuộc diện bị tinh giản biên chế.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Liên quan đến vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, Chính phủ yêu cầu: Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Dừng việc giao bổ sung biên chế. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao; có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Đặc biệt, Nghị quyết 01 có nêu rõ, trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số giao năm 2015.

đối tượng có nguy cơ bị tinh giản biên chế
Nhiều đối tượng có nguy cơ bị tinh giản biên chế trong năm 2018

Trước thông tin cắt giảm biên chế, nhiều người tỏ ra vô cùng hoang mang. Vậy đối tượng nào có nguy cơ nằm trong nhóm bị cắt giảm biên chế trong năm 2018?

Theo Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, những trường hợp sau thuộc diện tinh giản biên chế:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

- Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự…

3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự…

Đối tượng có nguy cơ bị tinh giản biên chế
Những người bị dôi dư do sắp xếp lại bộ máy thuộc diện tinh giản biên chế

Ngoài những trường hợp trên, những đối tượng là Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập; Cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn Nhà nước, nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới;…. cũng thuộc diện bị tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 08/NQ-CP mới được ban hành, Chính phủ đã bổ sung thêm một số trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế, trong đó có: Viên chức có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ; Kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông; Chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập…

Xem thêm: Nghị định mới nhất về chính sách tinh giản biên chế 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất 2022 và hướng dẫn cách điền
Mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất 2022 và hướng dẫn cách điền

Mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất 2022 và hướng dẫn cách điền

Khi cá nhân, tổ chức muốn thuê đất của Nhà nước để thực hiện sản xuất, kinh doanh,… cần làm Đơn xin thuê đất gửi tới cơ quan có thẩm quyền cho giao đất, thuê đất. Dưới đây là mẫu Đơn xin thuê đất mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.