Doanh nghiệp

rss
Bài viết mới nhất
Lọc bài viết theo:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuẩn 22/03/2019

Theo khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy ĐKDN, cần phải nộp thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng ĐKKD trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền mới nhất 21/03/2019

Mẫu Phụ lục I-10 - Danh sách người đại diện theo ủy quyền được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT - Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Cách viết Danh sách thành viên Công ty hợp danh chuẩn 20/03/2019

Danh sách thành viên Công ty hợp danh theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Cách ghi Danh sách cổ đông sáng lập mới và chuẩn nhất 18/03/2019

Từ ngày 11/03/2019, danh sách cổ đổng sáng lập công ty cổ phần thực hiện theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 14/03/2019

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-6 tại Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên 12/03/2019

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất theo mẫu Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân 08/03/2019

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân người đề nghị cần nộp Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân tới Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên 07/03/2019

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên theo mẫu Phụ lục I-2 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được áp dụng từ ngày 11/03/2019.

Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh 07/03/2019

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh - Phụ lục I-5 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được áp dụng từ ngày 11/03/2019 thay thế cho mẫu cũ theo Thông tư 20/2015 trước đây.

Giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần 07/03/2019

Từ ngày 11/03/2019, mẫu Giấy đề nghị đăng ký Công ty cổ phần được thực hiện theo Phụ lục I-4 Thông tư mới nhất về đăng ký doanh nghiệp - Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Chủ Nhật, 09/05/2021 | 11:57 GMT+7
trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao