Doanh nghiệp

Tìm kiếm
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuẩn

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuẩn

Theo khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy ĐKDN, cần phải nộp thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng ĐKKD trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.