Đấu thầu 2018: Nhóm thợ nào tại địa phương được dự thầu?

Theo Điều 27 Luật Đấu thầu 2013 và hướng dẫn tại mục 2 Chương VI Nghị định 63/2014/NĐ-CP, trong một số trường hợp nhóm thợ tại địa phương sẽ được ưu tiên để dự thầu, tuy nhiên phải tuân theo những quy định nhất định.

Trường hợp nào nhóm thợ địa phương được dự thầu?

Cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu nếu gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm thì cũng có thể được giao thực hiện.


Theo Luật Đấu thầu, một số trường hợp nhóm thợ tại địa phương sẽ được ưu tiên để dự thầu

Nhóm thợ nào tại địa phương được dự thầu?

Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương được tham gia thực hiện các gói thầu khi người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ, nhóm thợ hoặc các hội viên của tổ chức đoàn thể sinh sống, cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu.

Người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ lựa chọn để đại diện ký kết hợp đồng.

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Với các gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng thì thực hiện lựa chọn nhà thầu qua 04 bước:

1) Chuẩn bị phương án lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương để triển khai thực hiện gói thầu;

2) Tổ chức lựa chọn;

3) Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn;

4) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Cụ thể:

Trước hết, chủ đầu tư dự thảo hợp đồng trong đó bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng, tiến độ công việc cần đạt được, giá hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Sau đó niêm yết thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng để các cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể và tổ, nhóm thợ trên địa bàn biết. Thông báo ghi rõ thời gian họp bàn về phương án thực hiện gói thầu.

Nhóm thợ địa phương quan tâm nhận dự thảo hợp đồng, nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ năng lực bao gồm: Họ tên, độ tuổi, năng lực và kinh nghiệm phù hợp với tính chất gói thầu của các thành viên tham gia thực hiện gói thầu.

Chủ đầu tư xem xét, đánh giá lựa chọn ra nhóm thợ địa phương tốt nhất và mời đại diện vào đàm phán và ký kết hợp đồng. Thời gian tối đa từ khi thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu đến khi ký kết hợp đồng là 30 ngày.

Ưu tiên lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể

Trường hợp chỉ có một cộng đồng dân cư hoặc tổ chức đoàn thể hoặc tổ, nhóm thợ quan tâm thì xem xét giao cho cộng đồng dân cư hoặc tổ chức đoàn thể hoặc tổ, nhóm thợ đó thực hiện.

Trường hợp không thể giao cho cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể thực hiện hoặc không có cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể quan tâm thì giao cho tổ, nhóm thợ thực hiện.

Chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát thi công, UBND cấp xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tham gia giám sát việc thi công công trình của cộng đồng dân cư, tổ chức, đoàn thể, tổ, nhóm thợ.

Xem thêm:

Luật Đấu thầu: 09 điểm nổi bật nhất năm 2018

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế đối với di sản thừa kế là động sản và bất động sản - 10 năm đối với động sản và 30 năm đối với bất động sản. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Vậy, có quy định nào về thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế?

Giấy mời và Giấy triệu tập khác nhau thế nào?

Giấy mời và Giấy triệu tập khác nhau thế nào?

Giấy mời và Giấy triệu tập khác nhau thế nào?

Khi nhận được giấy triệu tập từ cơ quan Nhà nước, người dân thường có tâm lý e ngại, áp lực hơn rất nhiều so với giấy mời thông thường. Việc sử dụng giấy mời, giấy triệu tập vẫn còn rất tùy tiện, lẫn lộn mặc dù bản chất hai loại giấy này hoàn toàn khác nhau.