Chuyên mục đăng ký kinh doanh

Tìm kiếm
Tiền gốc của trái phiếu được trả khi nào?

Tiền gốc của trái phiếu được trả khi nào?

Một trong những điều tối thiểu khi đầu tư trái phiếu là phải hiểu rõ điều khoản thời điểm trả tiền gốc của trái phiếu. Theo đó, tiền gốc của trái phiếu được trả khi nào?
Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với mục đích đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp. Vậy, liệu rằng văn phòng đại diện có mã số thuế không?
Chi nhánh phụ thuộc có được xuất hóa đơn không?

Chi nhánh phụ thuộc có được xuất hóa đơn không?

Chi nhánh phụ thuộc được thành lập nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tại các địa phương khác nơi đặt trụ sở chính công ty. Do đó, câu hỏi đặt ra là chi nhánh phụ thuộc có được xuất hóa đơn không?