Có tranh chấp với Công ty phải khiếu nại thế nào?

Trong quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những bất đồng khó có thể thỏa thuận được. Vậy, trong trường hợp có tranh chấp với Công ty thì phải khiếu nại thế nào cho đúng quy định để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân?


Có tranh chấp với Công ty phải khiếu nại thế nào? (Ảnh minh họa)


Thời hiệu khiếu nại

Theo quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP, thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người lao động nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động bị khiếu nại.

Trường hợp người lao động không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu nêu trên vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.


Hình thức khiếu nại

Khiếu nại thực hiện bằng hình thức gửi đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Cụ thể:

- Khiếu nại bằng đơn

Đơn khiếu nại ghi rõ nội dung sau đây:

+ Ngày, tháng, năm khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

+ Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có);

+ Yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Chú ý: Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

- Khiếu nại trực tiếp

Người lao động sẽ được người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.


Trình tự khiếu nại lần đầu

Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người lao động có quyền khiếu nại lần đầu đến người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc giải quyết khiếu nại cho người lao động và Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Kể từ ngày hết thời hạn nêu trên mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người lao động không đồng ý thì có quyền khiếu nại lần hai trong vòng 30 ngày.

Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.


Trình tự khiếu nại lần hai

Nếu người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai tới Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Công ty đặt trụ sở chính hoặc khởi kiện tại tòa án.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Xem thêm: 

Quấy rối nơi công sở: Làm thế nào để đối phó?

Mẫu Biên bản mới nhất dùng cho mọi cuộc họp

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
8 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, họ là ai?
8 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, họ là ai?

8 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, họ là ai?

Trợ cấp xã hội hàng tháng là một trong những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong cuộc sống. Sau đây là thông tin về các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.