Có mấy hình thức chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan?

Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu là việc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền được phép chuyển giao theo quy định của pháp luật cho cá nhân, tổ chức khác. Vậy, có mấy hình thức chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan?

Có mấy hình thức chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan?

Chương IV Luật Sở hữu tuệ quy định việc chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.

Theo đó, chuyển giao quyền tác giả có 02 hình thức là chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.

có mấy hình thức chuyển giao quyền tác giảCó mấy hình thức chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan? (Ảnh minh họa)

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể, các quyền được chuyển nhượng gồm:

Stt

Quyền được phép chuyển nhượng

1

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

2

Làm tác phẩm phái sinh

3

Biểu diễn tác phẩm trước công chúng

4

Sao chép tác phẩm

5

Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

6

Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác

7

Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

8

Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình

9

Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình

10

Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng

11

Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được

12

Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình

13

Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

14

Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình

15

Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình

16

Định hình chương trình phát sóng của mình

17

Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Tương tự như chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền (giống với quyền được phép chuyển nhượng nêu ở mục trên của bài viết):

Stt

Quyền được phép chuyển quyền sử dụng  

1

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

2

Làm tác phẩm phái sinh

3

Biểu diễn tác phẩm trước công chúng

4

Sao chép tác phẩm

5

Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

6

Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác

7

Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

8

Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình

9

Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình

10

Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng

11

Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được

12

Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình

13

Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

14

Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình

15

Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình

16

Định hình chương trình phát sóng của mình

17

Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình


Lưu ý:

  • Tác giả không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm);
  • Người biểu diễn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân:

- Giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

- Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

  • Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.
  • Nếu có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Trên đây là giải đáp về thắc mắc Có mấy hình thức chuyển giao quyền tác giả? Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Bộ Xây dựng đang đề xuất nhiều quy định liên quan đến nhà ở xã hội tại dự thảo Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong đó có nhiều quy định sẽ đề xuất siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024. Vậy cụ thể là gì?

Dồn điền đổi thửa: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục thực hiện

Dồn điền đổi thửa: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục thực hiện

Dồn điền đổi thửa: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục thực hiện

Dồn điền đổi thửa được hiểu là việc hộ gia đình, cá nhân đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau nhằm hình thành cánh đồng mẫu lớn để thuận tiện cho việc canh tác đất nông nghiệp. Để thực hiện được chính sách này, người dân cần biết một số quy định dưới đây.