Tăng giảm font chữ:

Có được đổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kế không?

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Theo quy định hiện hành, quyền tác giả có phải là di sản thừa kế, người thừa kế có được đổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kế không?

Quyền tác giả có phải là di sản thừa kế?

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác (Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015).

Trong đó, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Mà quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyến sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Do đó, quyền tài sản đối với tác phẩm và quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm sẽ được coi là di sản thừa kế của người chết.

Quyền tài sản bao gồm các quyền:

Làm tác phẩm phái sinh; Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Ngoài ra, quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm thuộc quyền nhân thân cũng được chuyển giao và được coi là quyền thừa kế.

Bên cạnh đó, người thừa kế cũng có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết và phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

đổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kếĐổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kế (Ảnh minh họa)
 

Có được đổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kế không?

Theo Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

- Đặt tên cho tác phẩm;

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Các quyền nhân thân (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm/cho phép người khác công bố tác phẩm) gắn liền với tác giả và được bảo hộ vô thời hạn.

Người được nhận thừa kế được hưởng quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và các quyền tài sản khác đã nêu ở trên. Mà không có các quyền nhân thân còn lại, vì vậy, không có quyền thay đổi tên của tác phẩm sau khi nhận thừa kế các tác phẩm.

Trên đây là giải đáp về vấn đề đổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kế, nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc liên hệ: 1900 6192 để được giải đáp, hỗ trợ.

>> Quyền tác giả là quyền tài sản hay quyền nhân thân?

>> Có mấy hình thức chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan?

Hậu NguyễnHậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây