Tăng giảm font chữ:

Chủ hộ khẩu có những quyền gì?

Luật Cư trú quy định, mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Cụ thể, chủ hộ khẩu có những quyền gì?


Quyền của chủ hộ trong việc nhập/tách hộ khẩu

Theo quy định tại Điều 25 Luật Cư trú 2006, những người không có quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột, nếu đủ điều kiện, thì vẫn được nhập vào hộ khẩu của hộ gia đình. Tuy nhiên, phải có sự đồng ý của chủ hộ khẩu.

Tương tự, một thành viên đã được nhập hộ khẩu nhưng có nhu cầu muốn tách Sổ hộ khẩu thì cũng phải được sự đồng ý của chủ hộ khẩu (Điều 27).

Trong cả hai trường hợp nêu trên, sự đồng ý của chủ hộ khẩu phải được thể hiện bằng văn bản và đây được coi là một loại giấy tờ bắt buộc phải xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi làm thủ tục nhập/tách hộ khẩu.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 29 của Luật Cư trú, nếu có thay đổi về họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu thì chủ hộ cũng là một trong những người có quyền làm thủ tục điều chỉnh.

Chủ hộ khẩu được quyền quyết định cho người khác nhập/tách hộ khẩu (Ảnh minh họa)


Quyền chủ hộ trong việc bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất?

Nhiều người lầm tưởng rằng, người đứng tên là chủ hộ trong Sổ hộ khẩu cũng đồng thời là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ) và có quyền tự định đoạt việc bán nhà hay chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình. 

Trên thực tế, nhà, đất là những tài sản được điều chỉnh bởi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, còn vai trò của chủ hộ chỉ được thể hiện theo Luật Cư trú. Do đó, chủ hộ trong Sổ hộ khẩu không nhất thiết là người đứng tên trên Sổ đỏ.

Trong khi đó, theo khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, người đứng tên trên Sổ đỏ chỉ được thực hiện giao dịch khi đã được tất cả các thành viên trong hộ gia đình đồng ý bằng văn bản và văn bản đó phải được công chứng, chứng thực theo quy định.

Tóm lại, chủ hộ khẩu chỉ có một số quyền theo quy định của pháp luật cư trú (cho phép nhập/tách hộ khẩu…) mà không có quyền quyết định trong các giao dịch về tài sản…

Xem thêm:

Luật Cư trú: 8 điểm mới người dân cần biết trong năm 2018

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Luật Cư trú nhập hộ khẩu