Tăng giảm cỡ chữ:

Chính sách người có công từ 01/7/2021 có gì mới?

Bên cạnh các đối tượng bảo trợ xã hội, từ ngày 01/7/2021, người có công với cách mạng cũng là một trong các đối tượng được hưởng nhiều chính sách mới. Vậy cụ thể gồm những gì?


Thêm đối tượng hưởng ưu đãi người có công với cách mạng

So với các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 04 năm 2012, Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (gọi tắt là Pháp lệnh) đã bổ sung thêm một số đối tượng người có công với cách mạng gồm:

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh (bổ sung thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993).

- Người làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày (trước đây chỉ có người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc thuộc đối tượng người có công).

Đồng thời, về đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng, khoản 2 Điều 2 Pháp lệnh năm 2005 không quy định rõ gồm những ai. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh năm 2020 đã liệt kê gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con gồm con đẻ và con nuôi, người có công nuôi liệt sĩ.

Xem thêm…


Người thân của người có công nhận nhiều chính sách mới?

Ngoài việc quy định rõ đối tượng là người thân của người có công với cách mạng, Pháp lệnh năm 2020 còn bổ sung thêm nhiều chính sách mới với các đối tượng này.

Cụ thể, ngoài trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế… tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của họ còn được hưởng thêm các chế độ khác nêu tại Điều 5 Pháp lệnh năm 2020 gồm:

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở;

- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

- Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

- Miễn hoặc giảm thuế.

Chính sách người có công từ 01/7/2021 có gì mới?

Chính sách người có công từ 01/7/2021 có gì mới? (Ảnh minh họa)


Tăng trợ cấp hàng tháng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hiện nay, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang được hưởng chế độ ưu đãi gồm trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử; tiền tuất hàng tháng theo mức thân nhân của một liệt sĩ, hai liệt sĩ, ba liệt sĩ trở lên; mua bảo hiểm y tế; ưu tiên giao hoặc thuê đất; phụ cấp hàng tháng; trợ cấp người phục vụ nếu sống ở gia đình…

- Phụ cấp hàng tháng: 1.361.000 đồng/tháng;

- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 1.624.000 đồng/tháng.

- Mức trợ cấp ưu đãi một lần: 32.480.000 đồng.

Tuy nhiên, từ 01/7/2021 trở đi, theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh năm 2020, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây:

- Trợ cấp hằng tháng: 4.872.000 đồng/tháng (mới bổ sung).

- Phụ cấp hằng tháng.

- Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

- Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở.

 

Bổ sung trợ cấp cho vợ liệt sĩ tái giá

Hiện nay, khoản 8 Điều 1 Pháp lệnh năm 2012 không đề cập đến chế độ dành cho vợ/chồng liệt sĩ đã lấy chồng/vợ khác. Tuy nhiên, khoản 4 Điều 20 Nghị định 31/2013/NĐ-CP nêu rõ:

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn

Như vậy, theo quy định này, hiện nay, vợ hoặc chồng liệt sĩ mà lấy chồng hoặc vợ khác thì được hưởng 1.624.000 đồng/tháng.

Đến Pháp lệnh năm 2020, cụ thể là khoản 10 Điều 16, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác sẽ được hưởng chế độ ưu đãi gồm:

- Trợ cấp tuất hằng tháng;

- Bảo hiểm y tế (bổ sung mới).

Tuy nhiên, không phải người vợ, người chồng nào của liệt sĩ khi đã tái giá cũng được hưởng ưu đãi mà chỉ những người đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác;

- Nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.

Xem thêm…


Thương binh được nhận thêm nhiều quyền lợi

Chế độ ưu đãi dành cho thương binh được nêu tại Điều 24 Pháp lệnh năm 2020, gồm:

- Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh (trước đây căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh).

- Bảo hiểm y tế.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

- Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

- Được hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh (mới).

- Căn cứ vào thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Xem thêm… 
Trên đây là một số điểm mới về chính sách người có công từ ngày 01/7/2021. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Toàn bộ mức trợ cấp người có công năm 2021

>> Tổng hợp các khoản trợ cấp được tăng từ 01/7/2021

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: người có công