Các trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ

Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa những người thân trong gia đình; Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết… là những loại hình nhà, đất không phải nộp lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ được hiểu là khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa vào sử dụng. Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP nêu rõ: Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp có tài sản cố định đều phải nộp lệ phí trước bạ. Tại Điều 9 Nghị định 140, Chính phủ quy định rất rõ 31 trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Các trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ

Các trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ

Trong đó, liên quan đến tài sản là nhà ở, đất đai, người dân sẽ được miễn lệ phí trước bạ trong các trường hợp:

- Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo, kể cả đất kèm theo nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng.

- Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

- Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

- Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.

- Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động.

- Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa những người thân trong gia đình nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở.

- Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Bạn đọc có thể xem thêm các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khác tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục