Tăng giảm font chữ:

Các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế

Khi có các thay đổi như thay đổi về mức đóng, nhóm đối tượng tham gia... thì người tham gia bảo hiểm y tế có được hoàn trả tiền đã đóng? Dưới đây là các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế.

 

Đối tượng được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Theo khoản 1 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc theo hộ gia đình được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế khi:

- Tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới:

+ Bảo hiểm y tế do người lao động và đơn vị đóng;

+ Do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

+ Do ngân sách Nhà nước đóng (trường hợp đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình)

- Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế;

- Bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

Lưu ý: Các đối tượng này nếu tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BẢO HIỂM Y TẾ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ khi nào?

Như vậy, sau khi đã tham gia tiền bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có thể được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế khi thuộc một trong các trường hợp như trên.


Các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa)

Số tiền đóng bảo hiểm y tế được hoàn trả

Theo đó, số tiền hoàn trả được quy tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

Cụ thể, thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử ụng thẻ được tính từ thời điểm:

- Từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng;

- Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực;

- Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với trường hợp bị chết trước khi trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

Xem thêm:

5 thông tin mới về chính sách bảo hiểm y tế năm 2019

“Giải mã” 15 ký tự trong mã số của Thẻ bảo hiểm y tế

Hậu Nguyễn

Hậu NguyễnHậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: bảo hiểm y tế