Các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế

Khi có các thay đổi như thay đổi về mức đóng, nhóm đối tượng tham gia... thì người tham gia bảo hiểm y tế có được hoàn trả tiền đã đóng? Dưới đây là các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế.

 

Đối tượng được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Theo khoản 1 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc theo hộ gia đình được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế khi:

- Tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới:

+ Bảo hiểm y tế do người lao động và đơn vị đóng;

+ Do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

+ Do ngân sách Nhà nước đóng (trường hợp đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình)

- Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế;

- Bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

Lưu ý: Các đối tượng này nếu tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BẢO HIỂM Y TẾ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ khi nào?

Như vậy, sau khi đã tham gia tiền bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có thể được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế khi thuộc một trong các trường hợp như trên.


Các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa)

Số tiền đóng bảo hiểm y tế được hoàn trả

Theo đó, số tiền hoàn trả được quy tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

Cụ thể, thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử ụng thẻ được tính từ thời điểm:

- Từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng;

- Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực;

- Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với trường hợp bị chết trước khi trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

Xem thêm:

5 thông tin mới về chính sách bảo hiểm y tế năm 2019

“Giải mã” 15 ký tự trong mã số của Thẻ bảo hiểm y tế

Hậu Nguyễn

Chủ đề: bảo hiểm y tế

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao