Tăng giảm font chữ:

Các trường hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hai giai đoạn một túi hồ sơ được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu. Cụ thể, các trường hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ.

Các trường hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Đấu thầu năm 2013, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp:

Đấu thầu rộng rãi (là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự), đấu thầu hạn chế (áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu) đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

Đối chiếu với Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Qua đây, có thể ngầm hiểu là gói thầu quy mô lớn là gói thầu không phải là quy mô nhỏ, gói thầu có giá trị lớn, tính chất mức độ phức tạp, cụ thể là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu lớn hơn 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng.

Như vậy, phương thức đấu thầu hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu lớn hơn 10 tỷ đồng, xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng.
hai giai đoạn một túi hồ sơ

Quy trình đấu thầu hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức đấu thầu hai giai đoạn một túi hồ sơ diễn ra được tiến hành qua hai giai đoạn.

Trong giai đoạn 1: Nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn do người có thẩm quyền quyết định và phải được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Điều 44 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

Hồ sơ mời thầu giai đoạn một bao gồm các nội dung sau đây:

- Thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu;

- Chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn một; ý tưởng yêu cầu về phương án kỹ thuật của gói thầu;

- Yêu cầu về phương án tài chính, thương mại để các nhà thầu đề xuất về phương án kỹ thuật, phương án tài chính, thương mại, làm cơ sở cho bên mời thầu xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu giai đoạn hai;

- Không yêu cầu nhà thầu đề xuất về giá dự thầu và thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu.

Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn 2.

Trong giai đoạn 2: Nhà thầu đã tham gia giai đoạn 1 được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nội dung hồ sơ mời thầu:

Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (đối với gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, trong hồ sơ mời thầu không cần quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu song cần yêu cầu nhà thầu cập nhật thông tin về năng lực của nhà thầu), tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá), xác định điểm giá và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp (đối với trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá) và các nội dung liên quan khác.

Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trên đây là một số quy định sơ bộ về việc áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn một túi hồ sơ.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hậu NguyễnHậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây