Các mốc thời gian kê khai tài sản, thu nhập công chức cần biết

Như trước đó đã đề cập, một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 là yêu cầu tất cả cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, cán bộ, công chức cần phải nắm rõ các mốc thời gian phải kê khai tài sản, thu nhập như sau:

Thời điểm kê khai

Hình thức kê khai

Đối tượng phải kê khai

Từ 1/7/2019 đến trước 31/12/2019

Kê khai lần đầu

- Cán bộ, công chức;


- Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân; quân nhân chuyên nghiệp;


- Người giữ chức từ Phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.Chậm nhất 10 ngày, từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tácKê khai lần đầu


- Người lần đầu trở thành cán bộ, công chức;


- Người lần đầu trở thành Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân; quân nhân chuyên nghiệp;


- Người lần đầu giữ chức từ Phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước ngày 31/12 năm có biến động về tài sản

Kê khai bổ sung


Người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm từ 300 triệu đồng trở lên.


Trước ngày 31/12 hàng năm


Kê khai hàng năm


- Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên;


- Người làm công tác cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

Chậm nhất 10 ngày, trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác

Kê khai phục vụ công tác cán bộ


- Cán bộ, công chức được dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;


- Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân; quân nhân chuyên nghiệp được dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác


- Người giữ chức từ Phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác


Theo quy định của pháp luật về bầu cử


Kê khai phục vụ công tác cán bộ


Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Xem thêm:

Toàn văn điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

3 thông tin mọi cán bộ, công chức cần biết trong năm 2019

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Sắp tới, tài khoản định danh mức 2 sẽ có tên gọi mới từ 01/7/2024?

Sắp tới, tài khoản định danh mức 2 sẽ có tên gọi mới từ 01/7/2024?

Sắp tới, tài khoản định danh mức 2 sẽ có tên gọi mới từ 01/7/2024?

Nhiều đề xuất mới liên quan đến tài khoản định danh điện tử được quy định mới từ 01/7/2024 tại dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử. Một trong số đó là đề xuất tài khoản định danh mức 2 có tên gọi mới từ 01/7/2024.