Bao giờ người lao động nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Sau đây là giải đáp cho thắc mắc của rất nhiều người về vấn đề "bao giờ người lao động nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?" dựa trên các quy định tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg do Chính phủ vừa ban hành ngày 01/10/2021.


1/ Thủ tục nhận hỗ trợ như thế nào?

Tại Điều 3 Quyết định 28 quy định trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 như sau:

Đối với người lao động đang tham gia BHTN

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động.

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

Lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Đối với người lao động đã dừng tham gia BHTN: Người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04.

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Lưu ý: Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo thủ tục như người đã dừng tham gia BHTN.

Xem thêm

Bao giờ người lao động nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?​ (Ảnh minh họa)

2/ Bao giờ người lao động nhận được tiền hỗ trợ?

Trường hợp người lao động đang tham gia BHTN

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin do người sử dụng lao động gửi đến.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến.

Trường hợp người lao động đã dừng tham gia BHTN hoặc đang tham gia BHTN nhưng chưa nhận hỗ trợ trước ngày 30/11/2021

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động.

(Căn cứ Điều 3 Quyết định 28)

3/ Những ai được nhận hỗ trợ?

Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 28, các trường hợp được nhận tiền hỗ trơ theo Nghị quyết 116 bao gồm:

- Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ BHXH), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (trừ người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng)

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Bao giờ người lao động nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?​ Nếu có thắc mắc, bạn đọc liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Cách tính mức tiền hỗ trợ được nhận theo Nghị quyết 116
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục