Tăng giảm cỡ chữ:

Bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã năm 2019

Cùng với việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 lên 1,49 triệu đồng/tháng, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh, trong đó có các cán bộ và công chức cấp xã.

Dưới đây là tổng hợp mức lương của cán bộ, công chức chuyên trách cấp xã năm 2019 của LuatVietnam, dựa theo căn cứ của Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 72/2018/NĐ-CPNghị quyết 70/2018/QH14.


STT


Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số

Mức lương từ 1/1 - 30/6/2019

Mức lương từ 1/7 - 31/12/2019

Hệ số

Mức lương từ 1/1 - 30/6/2019

Mức lương từ 1/7 - 31/12/2019

1

Bí thư Đảng ủy

2,35

3.266.500 

 3.501.500 

2,85

3.961.500 

4.246.500 

2

Phó bí thư Đảng ủy

2,15

2.988.500 

 3.203.500 

2,65

3.683.500 

3.948.500

3

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2,15

2.988.500 

3.203.500 

2,65

3.683.500

3.948.500 

4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

2,15

2.988.500 

3.203.500

2,65

3.683.500 

3.948.500 

5

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

1,95

2.710.500 

2.905.500 

2,45

3.405.500

3.650.500

6

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

1,95

2.710.500

2.905.500

2,45

3.405.500 

3.650.500

7

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1,95

2.710.500 

2.905.500

2,45

3.405.500 

3.650.500

8

Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

1,75

2.432.500

2.607.500 

2,25

3.127.500 

3.352.500

9

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

1,75

2.432.500

2.607.500 

2,25

3.127.500

3.650.500

10

Chủ tịch Hội Nông dân

1,75

2.432.500 

2.607.500

2,25

3.127.500 

3.650.500

11

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

1,75

2.432.500 

2.607.500 

2,25

3.127.500 

3.650.500


Xem thêm:

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Cập nhật: Bảng lương cơ sở năm 2019

Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: tăng lương cơ sở bảng lương Chính sách tiền lương