Bảng lương công an, quân đội mới nhất

Tiếp nối Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã, trong bài viết này, LuatVietnam sẽ đề cập đến bảng lương công an, quân đội mới nhất, căn cứ vào mức lương cơ sở vừa được điều chỉnh vào đầu tháng 7 vừa qua.

1. Bảng lương theo cấp bậc quân hàm

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương

1

Đại tướng

10,40

14,456,000

2

Thượng tướng

9,80

13,622,000

3

Trung tướng

9,20

12,788,000

4

Thiếu tướng

8,60

11,954,000

5

Đại tá

8,00

11,120,000

6

Thượng tá

7,30

10,147,000

7

Trung tá

6,60

9,174,000

8

Thiếu tá

6,00

8,340,000

9

Đại úy

5,40

7,506,000

10

Thượng úy

5,00

6,950,000

11

Trung úy

4,60

6,394,000

12

Thiếu úy

4,20

5,838,000

13

Thượng sĩ

3,80

5,282,000

14

Trung sĩ

3,50

4,865,000

15

Hạ sĩ

3,20

4,448,000  

2. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân và Chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân

Số TT

Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

a

Nhóm 1

Hệ số lương

Mức lương

3,85

5,351,500

4,20

5,838,000

4,55

6,324,500

4,90

6,811,000

5,25

7,297,500

5,60

7,784,000

5,95

8,270,500

6,30

8,757,000

6,65

9,243,500

7,00

9,730,000

7,35

10,216,500

7,70

10,703,000

b

Nhóm 2

Hệ số lương

Mức lương

3,65

5,073,500

4,00

5,560,000

4,35

6,046,500

4,70

6,533,000

5,05

7,019,500

5,40

7,506,000

5,75

7,992,500

6,10

8,479,000

6,45

8,965,500

6,80

9,452,000

7,15

9,938,500

7,50

10,425,000

2

Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

A

Nhóm 1

Hệ số lương

Mức lương

3,50

4,865,000

3,80

5,282,000

4,10

5,699,000

4,40

6,116,000

4,70

6,533,000

5,00

6,950,000

5,30

7,367,000

5,60

7,784,000

5,90

8,201,000

6,20

8,618,000

b

Nhóm 2

Hệ số lương

Mức lương

3,20

4,448,000

3,50

4,865,000

3,80

5,282,000

4,10

5,699,000

4,40

6,116,000

4,70

6,533,000

5,00

6,950,000

5,30

7,367,000

5,60

7,784,000

5,90

8,201,000

3

Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

a

Nhóm 1

Hệ số lương

Mức lương

3,20

4,448,000

3,45

4,795,500

3,70

5,143,000

3,95

5,490,500

4,20

5,838,000

4,45

6,185,500

4,70

6,533,000

4,95

6,880,500

5,20

7,228,000

5,45

7,575,500

b

Nhóm 2

Hệ số lương

Mức lương

2,95

4,100,500

3,20

4,448,000

3,45

4,795,500

3,70

5,143,000

3,95

5,490,500

4,20

5,838,000

4,45

6,185,500

4,70

6,533,000

4,95

6,880,500

5,20

7,228,000

3. Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số

Mức phụ cấp từ 01/07/2018 - 30/6/2019

1

Thượng sĩ

0,70

973,000

2

Trung sĩ

0,60

834,000

3

Hạ sĩ

0,50

695,000

4

Binh nhất

0,45

625,500

5

Binh nhì

0,40

556,000


Căn cứ: Nghị định 72/2018/NĐ-CP và Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Xem thêm:

Cập nhật Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2018

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Cấp Sổ đỏ cho lối đi chung được không? Thủ tục thế nào?

Cấp Sổ đỏ cho lối đi chung được không? Thủ tục thế nào?

Cấp Sổ đỏ cho lối đi chung được không? Thủ tục thế nào?

Lối đi chung là phần diện tích đất được cắt ra để các chủ sử dụng đất sử dụng làm lối đi ra đường giao thông công cộng. Vậy, lối đi chung có được cấp Sổ đỏ không? Muốn bổ sung lối đi chung vào Sổ đỏ phải làm thế nào? Bài viết dưới đây của LuatVietnam sẽ làm rõ vấn đề này.