9 đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập

Việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức luôn được dư luận quan tâm. Vậy những đối tượng nào phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Cấp Phó trưởng phòng trở lên phải kê khai

Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định, những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm:

- Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của UBND cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên) trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác được giao biên chế và có sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước.

- Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương đương Phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân.

- Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập như: Bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của Nhà nước.

9 đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập

9 đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập (Ảnh minh họa)

- Người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước gồm:

+ Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý tương đương từ Phó trưởng phòng trở lên;

+ Người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp nhà nước và người đó giữ chức danh quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp Nhà nước (doanh nghiệp liên doanh, liên kết).

- Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên UBND xã, phường, thị trấn; chỉ huy trưởng quân sự, công chức địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn; Trưởng công an xã.

- Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký Tòa án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên Nhà nước.

- Công chức, viên chức không giữ chức vụ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc sau:

+ Quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước.

+ Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Chậm nhất là ngày 30/11 hàng năm, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tiến hành lập danh sách những người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Sau đó, bộ phận này phải trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt.

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai sẽ được gửi đến đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc kèm theo bản mẫu kê khai tài sản, thu nhập.

Người có nghĩa vụ kê khai sẽ được hướng dẫn và yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai, nộp 01 bản về bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và lưu cá nhân 01 bản.

Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, gửi, lưu, quản lý Bản kê khai.

Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc giao nhận Bản kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 03 của năm sau.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục