Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất

Biển báo cấm là một trong trong 05 nhóm biển báo hiệu giao thông đường bộ, chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông an toàn. Sau đây là tổng hợp các loại  biển báo cấm hiện nay cùng một số lưu ý khi gặp biển báo cấm.


1. Biển báo cấm là gì? Biển báo cấm có đặc điểm gì?

Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, biển báo cấm là nhóm biển báo giao thông biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được phép vi phạm.

Đặc điểm của biển báo cấm tương đối dễ nhận diện: Hầu hết các biển báo cấm đều có dạng hình tròn, đường viền bên ngoài màu đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm người tham gia giao thông thực hiện, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Việc sử dụng màu đỏ nên trắng để tạo sự nổi bật nhằm cảnh báo và ngăn chặn người tham gia giao thông thực hiện một số hành vi bị cấm khi tham gia giao thông.

Biển báo cấm được đặt ở vị trí nơi đường giao nhau hoặc trước một vị trí trên đường cần cấm. Trường hợp vì lý do nào đó phải đặt biển cấm cách xa vị trí định cấm thì phải đặt biển phụ số S.502 để chỉ rõ khoảng cách từ sau biển cấm đến vị trí biển bắt đầu có hiệu lực.

Trừ trường hợp có quy định riêng hoặc có biển phụ kèm theo, còn lại biển cấm phải được nhắc lại đặt phía sau nút giao theo hướng đường đang có biển cấm nếu đoạn đường phải thi hành biển cấm đi qua các nút giao.

Quy định này không áp dụng với nút giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị; hoặc khu đất lân cận mà phương tiện chỉ có thể ra, vào khu đất bằng một lối đi chung.

Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất

2. Ký hiệu và ý nghĩa của 66 biển báo cấm mới nhất

Hiện nay, theo QCVN 41:2019/BGTVT, có 66 biển báo cấm. Biển báo cấm có có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với tên các biển như sau:

Biển báo
Ý nghĩa
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.101 “Đường cấm”
Dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.102 Cấm đi ngược chiều
Dùng để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định; người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.103a “Cấm xe ô tô”
Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.103b “Cấm xe ô tô rẽ phải”
Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.103c "Cấm xe ô tô rẽ trái"
Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.104 “Cấm xe máy”
Dùng để báo đường cấm các loại xe máy, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển không có giá trị cấm những người dắt xe máy.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.105 “Cấm xe ô tô và xe máy”
Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.106a “Cấm xe ô tô tải”
Dùng để báo đường cấm các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.106b “Cấm xe ô tô tải”
Dùng để báo đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) lớn hơn một giá trị nhất định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.106c “Cấm các xe chở hàng nguy hiểm”
Dùng để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.107 “Cấm xe ôtô khách và xe ô tô tải”
Dùng để báo đường cấm xe ô tô chở khách và các loại xe ô tô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.107a “Cấm xe ô tô khách”
Dùng để báo đường cấm ô tô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.107b “Cấm xe ô tô taxi”
Dùng để báo đường cấm xe ô tô taxi đi lại.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.108 “Cấm xe kéo rơ-moóc”
Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe máy, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi lại, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.108a “Cấm xe sơ-mi rơ-moóc”
Dùng để báo đường cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên (có dạng xe sơ-mi rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.109 “Cấm máy kéo”
Dùng để báo đường cấm các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.110a “Cấm xe đạp”
Dùng để báo đường cấm xe đạp đi qua.
Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.110b “Cấm xe đạp thồ”
Dùng để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua.
Biển này không cấm người dắt loại xe này.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.111a “Cấm xe gắn máy”
Dùng để báo đường cấm xe gắn máy đi qua.
Biển không có giá trị đối với xe đạp.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.111b “Cấm xe ba bánh loại có động cơ”
Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy,....
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.111c “Cấm xe ba bánh loại có động cơ”
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.111d “Cấm xe ba bánh loại không có động cơ”
Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp,...
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Dùng để báo đường cấm người đi bộ qua lại.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.113 “Cấm xe người kéo, đẩy”
Dùng để báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua.
Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.114 “Cấm xe súc vật kéo”
Dùng để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.115 “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe”
Dùng để báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe (trọng tải bản thân xe cộng với khối lượng người, hành lý và hàng hóa xếp trên xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.116 “Hạn chế tải trọng trên trục xe”
Dùng để báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe (tải trọng trục xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.117 “Hạn chế chiều cao”
Dùng để báo hạn chế chiều cao của xe.
Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.118 “Hạn chế chiều ngang xe”
Dùng để báo hạn chế chiều ngang của xe.
Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.119 “Hạn chế chiều dài xe”
Dùng để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.120 “Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc”
Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kéo theo moóc kể cả ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”
Dùng để báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.123a “Cấm rẽ trái”
Dùng để báo cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau; biển không cấm quay đầu xe.
Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.123b “Cấm rẽ phải”
Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau; biển không cấm quay đầu xe.
Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.124a “Cấm quay đầu xe”
Dùng để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ); chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe; biển không cấm rẽ trái.
Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.124b “Cấm quay đầu xe”
Dùng để báo cấm xe ô tô quay đầu (theo kiểu chữ U); chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu; biển không cấm rẽ trái.
Biển có hiệu lực cấm xe ô tô và xe máy 3 bánh (side car) trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”
Dùng để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”
Dùng để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe”
Dùng để báo cấm xe ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.124f “Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe”
Dùng để báo cấm xe ô tô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Dùng để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau.
Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.126 “Cấm xe ô tô tải vượt”
Dùng để báo cấm các loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác; biển không cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ô tô tải.
Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3.500 kg kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo cấm: Tổng hợp 66 loại biển cấm mới nhất
Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”
Dùng để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy.
Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.